1 Answer(s)

Trung Quân Trung Quân

Đầu tiên bạn cần học cơ bản về HTML, CSS và JavaScript trước.

Sau đó học thêm một ngôn ngữ server như PHP, Ruby hay Python.

Mình khuyên bạn nên học PHP vì nó được sử dụng khá phổ biến và cũng rất dễ học. Tham khảo khoá học PHP Cơ Bản.

Bạn nên tìm hiểu tiếp một cơ sở dữ liệu vì đa số các web lớn đều cần lưu trữ dữ liệu. Để học về cơ sở dữ liệu bạn có thể tham khảo thêm khoá học MySQL cơ bản.

Các kỹ năng mình đề cập ở trên không phải quá khó tiếp cận và bạn có thể thành thạo trong vòng 1 tới 2 tháng.

Sau khi nắm vững những kiến thức này rồi bạn có thể bắt đầu làm việc và tìm hiểu thêm các kỹ năng nâng cao hơn để trau rồi tay nghề của mình.

Chúc bạn thành công!

Content must be at least 100 characters

Related Discussion