Học lập trình nên bắt đầu từ đâu

Em không phải là dân chuyên ngành về công nghệ thông tinh cũng chưa từng được học về lập trình phần mềm bao giờ. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu về ngành nàythì thú vị nên muốn theo đuổi. Tuy nhiên hiện tại em lại học một trường không có dính dáng gì tới công nghệ thông tin nên không biết nên bắt đầu như thế nào.

Cụ thể em không biết mình nên tìm hiểu những kiến thức nào, mua sách gì để đọc hay nên đăng ký học ở trung tâm nào...

Em rất mong nhận được tư vấn từ mọi người!

Thêm Trả Lời

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan