Hỏi về cách xử lý nested callback trong Node.js

Chào mọi người,

Em viết một web app bằng Node.js nhưng trong quá trình viết thì gặp phải một vấn đề về cách tổ chức code trong router. Em có một đoạn code như sau:

Tránh Query Lồng trong Node.js JavaScript

Rõ ràng nếu các bác để ý thì đoạn code này nó có quá nhiều đoạn callback lồng nhau và nếu logic bên trong hàm callback nhiều thì sẽ rất khó quản lý code.

Xin hỏi các bác có cách nào tránh việc dùng callback lồng nhau như thế này không ạ?

Add Answer

Content must be at least 100 characters

Related Discussion