Cài Đặt

Yêu Cầu

Để cài đặt Homebrew máy tính của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Máy tính có CPU sử dụng chíp Intel
  • Chạy hệ điều hành Mac OS X 10.9 hoặc các phiên bản sau
  • Đã cài đặt các công cụ cửa sổ dòng lệnh dành cho Xcode. Nếu chưa bạn có thể chạy câu lệnh xcode-select --install.
  • Chương trình cửa sổ dòng lệnh. Hầu hết các phiên bản Mac OS X đều được cài đặt sẵn chương trình này. Bạn có thể mở bằng cách vào thư mục /Applications/Utilities/ và nhấp đúp vào biểu tượng của terminal.app.

Cài Đặt Homebrew

Việc cài đặt chương trình Homebrew trên Mac OS X khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần chạy một câu lệnh duy nhất như ở dưới đây trên cửa sổ dòng lệnh:

$ /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Câu lệnh trên sẽ cài đặt Homebrew và đặt tập tin thực thi của chương trình này vào địa chỉ thư mục /usr/local. Do đó khi chạy Homebrew trên cửa sổ dòng lệnh thông qua câu lệnh brew bạn không cần sử dụng quyền root (hay nói cách khác bạn không cần phải gõ sudo phía trước câu lệnh).

Sau khi cài đặt xong bạn có thể kiểm tra lại bằng câu lênh sau:

$ brew -v
Homebrew/homebrew-core (git revision 128e; last commit 2016-09-19)

Câu lệnh trên sẽ hiển thị phiên bản của Homebrew đã được cài trên máy.

1 Bình Luận

Thinh Quoc Thinh Quoc

em làm theo các bước tới bước chạy dòng lệnh
$ /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
thì trong terminal nó báo là command not found thì phải làm sao ạ

Mr Lye Mr Lye

hình như là phải cài xcode trước rồi vào Xcode đồng ý điều khoản trước bạn à, mình cũng đang cài này

Content must not be empty

Related Tutorial