Giới Thiệu

Homebrew Là Gì

Homebrew là một ứng dụng dành cho Mac OS X và được dùng để quản lý chính các ứng dụng phần mềm khác dành cho hệ điều hành Mac OS X. Sử dụng Homebrew cho phép chúng ta có thể dễ dàng cài đặt, gỡ bỏ các chương trình phần mềm của Mac OS X.

Ở các phần tiếp theo, trừ trường hợp được đề cập cụ thể thì còn lại các thuật ngữ phần mềm, ứng dụng hay ứng dụng phần mềm có thể được dùng thay thế cho nhau với cùng một ý nghĩa.

Tại Sao Sử Dụng Homebrew

Trước khi Homebrew ra đời, việc cài đặt đặt các ứng dụng cho hệ điều hành Mac OS X thường được thực hiện thông qua một tập tin có phần mở rộng là .pkg hoặc .dmg. Tuy nhiên có rất nhiều ứng dụng được phát triển cho Mac OS X mà không được đóng gói thành các tập tin cài đặt ví dụ như PHP hay Ruby. Khi đó việc cài đặt các ứng dụng này rất rắc rối và đôi khi ngay cả khi sử dụng các tập tin cài đặt này thì việc quản lý các ứng dụng sau khi được cài đặt cũng tương đối phức tạp.

Homebrew ra đời để giải quyết khó khăn này. Sử dụng Homebrew việc cài đặt, gỡ bỏ và nâng cấp phiên bản ứng dụng cho Mac OS X diễn ra đơn giản hơn rất nhiều.

Ví dụ để cài đặt PHP phiên bản 5.6 cho Mac sử dụng Homebrew bạn chỉ cần chạy câu lệnh sau:

$ homebrew install php56

Và để gỡ bỏ:

$ homebrew remove php56

Ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các cài đặt Homebrew trên Mac OS X.

Content must not be empty

Related Tutorial