Hướng Dẫn Cài Đặt Symfony 3 trên Ubuntu 18.04

Symfony là một web framework mã nguồn mở được viết bằng PHP dùng để xây dựng các ứng dụng web. Điểm nổi bật ở Symfony đó là framework này cung cấp một tập thư viện phong phú rất hữu ích trong việc phát triển web.

Cài Đặt Symfony 3 trên Ubuntu 18.04 Symfony 3 trên Ubuntu 18.04

Synfony phù hợp để phát triển các ứng dụng web có tải cao với lưu lượng truy cập lớn và đặc biệt bạn có thể sử dụng Symfony để viết các ứng dụng chạy trên cửa sổ dòng lệnh. Phiên bản Symfony 2 cung cấp hơn 30 component giúp bạn có thể dễ dàng phát triển web. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Symfony 2 với PHP 7 trên các máy tính chạy hệ điều hành Ubuntu 18.04. Đây cũng là phiên bản mới của Ubuntu nhất tính đến thời điểm này.

Bước 1: Cài Đặt PHP

Do Symfony được viết trên nền tảng ngôn ngữ PHP nên để cài đặt Symfony thì trước hết chúng ta cần cài đặt PHP.

Trên cửa sổ dòng lệnh của Ubuntu bạn chạy câu lệnh dưới đây để thêm repository cài đặt PHP 7:

$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Sau đó cập nhật package manager:

$ sudo apt-get -y update

Tiếp Theo Cài Đặt PHP:

$ sudo apt install -y php7.2

Kiểm tra lại phiên bản của PHP:

$ php -v

Cài Đặt Symfony Installer

Symfony cung cấp chương trình installer nhằm đơn giản hoá việc tạo các dự án web. Để cài đặt Symfony Installer bạn chạy câu lệnh dưới đây:

$ sudo curl -LsS https://symfony.com/installer -o /usr/local/bin/symfony
$ sudo chmod a+x /usr/local/bin/symfony

Tạo Dự Án Mới

Sau khi cài Symfony Installer bạn chạy câu lệnh dưới đây để tạo dự án mới:

$ cd ~
$ symfony new test_symfony

Kết thúc hai câu lệnh trên bạn sẽ thấy thư mục với tên test_symfony được tạo trong thư mục người dùng bạn sử dụng để chạy câu lệnh. Bên trong thư mục này sẽ chứa các thư viện của Symfony và một số file cơ bản ban đầu.

Chạy Dự Án

Để chạy dự án bạn chạy câu lệnh sau:

$ cd ~/test_symfony
$ php app/console server:run 0.0.0.0:8080

Lúc này Symfony sẽ khởi tạo web server cung cấp sẵn bởi PHP và lắng nghe trên cổng 8080. Nếu cổng 8080 đang được sử dụng trên máy bạn thì bạn sẽ cần đổi sang cổng khác.

Sau đó mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ http://localhost:8080 bạn sẽ thấy trình duyệt hiển thị như sau:

![Chạy Dự Án Symfony]()

Với câu lệnh trên thì khi bạn đóng cửa sổ terminal hoặc gõ Control + C, Symfony sẽ dừng hoạt động của web server.

Để khác phục tình trạng này bạn có thể chạy dự án ở background với câu lệnh sau:

$ php app/console server:start 0.0.0.0:8080

Và bạn có thể thoải mái đóng cửa sổ terminal sau đó.

Để dừng web server bạn chạy câu lệnh:

$ php app/console server:stop 0.0.0.0:8000

Lời Kết

Mặc dù là một web framework mạnh mẽ với nhiều tính năng khủng tuy nhiên việc cài đặt phần mềm này lại rất đơn giản như bạn thấy ở trên. Bây giờ bạn đã có thể sẵn sàng để thêm nhiều tính năng mới cho ứng dụng mới tạo ra.

Content must not be empty

Related Blog