Hướng dẫn cài đặt Go trên Ubuntu

Giới Thiệu

Go (còn gọi là Golang) là ngôn ngữ lập trình mới được phát triển vào năm 2009 bởi Robert Robert Griesemer, Rob Pike, và Ken Thompson. tại Google. Với đặc điểm nổi bật của Go là ngôn ngữ biên soạn (compiled language), hỗ trợ lập trình theo kiểu dữ liệu tĩnh (static type) nên ngôn ngữ này có nhiều điểm tương tự như C. Trình biên soạn Go compiler và các công cụ hỗ trợ khác được phát triển bởi Google đều hoàn toàn miễn phí và được phát hành dưới giấy phép mã nguồn mở.

Golang Logo

Nếu so sánh một chương trình Hello World viết bởi Go bạn sẽ thấy cấu trúc chương trình có nhiều điểm tương đồng so với C, chỉ khác một số từ khoá sử dụng:

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hello, World")
}

Tuy nhiên khác vơi C thì Golang còn hỗ trợ quản lý memory (tính năng này còn gọi là garbage collection), lập trình concurrency và nhiều tính năng nổi bật khác mà C không hỗ trợ.

Để chạy được chương trình trên thì chúng ta cần cài đặt Go, hay chính xác hơn là trình biên soạn Go compiler và các tool liên quan. Ngay phần dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách cài đặt Go trên hệ điều hành Ubuntu Linux.

Cài Đặt Go trên Ubuntu

Thông thường trước khi cài đặt một phần mềm trên Ubuntu thì bước đầu tiên chúng ta cần làm đó là cập nhật các package index và đồng thời các gói package đang được cài đặt trên hệ thống. Mở chương trình cửa sổ dòng lệnh termial trên Ubuntu và chạy câu lệnh dưới đây:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get -y upgrade

Sau khi kết thúc việc cập nhật chúng ta có thể bắt đầu tiến hành cài đặt Go:

$ sudo apt-get install golang-go

Câu lệnh trên sẽ cài đặt phiên bản Go đang được phân phối trên package repository của Ubuntu. Để kiểm tra lại phiên bản Go mới được cài đặt bạn chạy câu lệnh:

$ go version

Phiên bản hiện tại của Go tính tới thời điểm này là 1.10. Nếu phiên bản mới được cài đặt trên máy của bạn quá cũ bạn có thể cập nhật lên phiên bản mới hơn bằng cách thêm repository dưới đây vào package manager:

$ sudo add-apt-repository ppa:gophers/archive

Cập nhật package index:

$ sudo apt-get update

Cuối cùng chạy câu lệnh dưới đây để cài đặt Go phiên bản 1.10:

$ sudo apt-get install golang-1.10-go

Tiếp Theo

Ở bài viết này chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt Golang trên hệ điều hành Ubuntu. Ở các bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết chương trình sử dụng Golang cũng như một số đặc điểm đáng lưu ý của ngôn ngữ mới này.

Content must not be empty

Related Blog