Leaderboard ads banner

Hướng dẫn cài đặt Java trên Ubuntu 16.04

Giới thiệu

Java đang là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi để phát triển ứng dụng phần mềm trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước để cài đặt và quản lý các phiên bản khác nhau của Java sử dụng apt-get.

Cụ thể chúng ta sẽ cài đặt:

  • Java Runtime Environment (viết tắt là JRE). JRE là chương trình được dùng để chạy các chương trình phần mềm viết bằng ngôn ngữ Java. JRE cần được cài đặt trên tất cả các máy tính để có thể chạy được phần mềm viết bằng ngôn ngữ Java.
  • Java Development Kit (viết tắt là JDK). JDK là bộ các công cụ dùng để phát triển phần mềm. JDK được dùng chủ yếu bởi các lập trình viên.

Yêu Cầu

Để thực hiện theo hướng dẫn này, bạn cần:

  • Một máy tính hoặc server chạy Ubuntu 16.04.
  • Một user trên hệ thống và có quyền sudo (nhưng không phải là root user).

Cài Đặt JRE

Các đơn giản nhất để cài đặt Java đó là sử dụng phiên bản cài đặt được đóng gói theo package dành cho hệ điều hành Ubuntu. Cụ thể, trong phiên bản Ubuntu 16.0 thì khi cài đặt OpenJDK sử dụng Aptitude (hay apt-get) thì phiên bản 8 sẽ được tải về máy và cài đặt. Đây cũng là phiên bản mới nhất và là phiên bản được kiến nghị sử dụng cho Ubuntu 16.04.

Đầu tiên bạn cần cập nhật danh sách package index trên hệ thống. Để làm điều này bạn mở terminal và chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get update

Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Java Runtime Environment (JRE):

$ sudo apt-get install default-jre

Cài Đặt JDK (Phiên Bản Mặc Định Dành Cho Ubuntu)

Bên cạnh JRE, Ubuntu còn cung cấp gói cài đặt cho JDK (hay Java Development Kit). JDK là bộ công cụ dành cho các nhà phát triển phần mềm sử dụng ngôn ngữ Java. JDK bao gồm cả JRE do đó nếu cài đặt JDK bạn có thể bỏ qua bước trên. Tất nhiên trong trường hợp nếu bạn đã lỡ chạy câu lệnh trên rồi thì bạn hoàn toàn yên tâm bởi vì chương trình Aptitude dùng quản lý package trên Ubuntu đủ thông mình để bỏ qua phần cài đặt JRE nếu bạn tiếp tục tiến hành cài đặt JDK.

Để cài đặt JDK phiên bản mặc định dành cho Ubuntu, bạn chạy câu lệnh sau đây:

$ sudo apt-get install default-jdk

Cài Đặt JDK (Phiên Bản Oracle)

Nếu bạn muốn cài đặt JDK phiên bản được phân phối bởi Oracle bạn cần thực hiện thêm hai bước:

Thêm PPA của Oracle cho Aptitude:

$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

Cập nhật danh sách package index của Aptitude:

$ sudo apt-get update

Sau đó làm tiếp theo hướng dẫn sau tuỳ thuộc vào phiên bản JDK mà bạn muốn cài đặt trên máy. Lưu ý rằng bạn hoàn toàn có thể chọn cài đặt nhiều phiên bản JDK trên cùng một máy.

Cài Đặt Oracle JDK 6 hoặc Oracle JDK 7

Đây là hai phiên bản cũ của JDK và cả hai đều không còn được hỗ trợ bởi Oracle vào tháng Hai năm 2013 (đối với JDK 6) và tháng Tư năm 2016 (đối với JDK 7). Cả hai đều được khuyến nghị là nên hạn chế sử dụng, tuy nhiên một số phần mềm vẫn yêu cầu máy tính cần có JDK 6 hoặc JDK 7.

Để cài đặt JDK 6 bạn chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install oracle-java6-installer

Để cài đặt JDK 7 bạn chạy câu lệnh sau:

sudo apt-get install oracle-java7-installer

Cài Đặt Oracle JDK 8

JDK 8 là phiên bản ổn đinh mới nhất (latest stable version) và được Oracle kiến nghị sử dụng vào thời điểm này. Để cài đặt JDK 8 trên Ubuntu bạn chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install oracle-java8-installer

Cài Đặt Oracle JDK 9

JDK 9 là phiên bản mới nhất tuy nhiên có thể có một số lỗi tiềm tàng hoặc chứa đựng các nguy cơ về bảo mật. Do đó, Oracle khuyến nghị chỉ chạy JDK ở môi trường development hoặc test mà không nên sử dụng JDK 9 trên môi trường production.

Để cài đặt Oracle JDK 9 trên Ubuntu bạn chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install oracle-java9-installer

Thiết Lập Biến Môi Trường JAVA_HOME

Sau khi cài đặt chúng ta cần phải thiết lập môi trường của Java trên máy. Biến môi trường của Java được sử dụng bởi các chương trình chạy bằng Java và có tên là JAVA_HOME. Giá trị của biến trỏ tới thư mục cài đặt của Java trên máy. Để tìm ra thư mục này bạn chạy câu lệnh sau trên terminal:

$ sudo update-alternatives --config java

Bạn sẽ thấy câu lệnh trên trả về kết quả tương tự như sau:

Thiết Lập Java

There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

  Selection    Path                                            Priority   Status
------------------------------------------------------------
* 0            /usr/lib/jvm/java-9-openjdk-amd64/bin/java       1091      auto mode
  1            /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java   1081      manual mode
  2            /usr/lib/jvm/java-9-openjdk-amd64/bin/java       1091      manual mode

Chọn bản java bạn muốn sử dụng mà gõ Enter.

Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng kết quả trả về ở trên để gán giá trị cho biến JAVA_HOME.

$ sudo su
$ echo 'JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-oracle"' >> /etc/environment

Câu lệnh trên sẽ thêm JAVA_HOME vào biến môi trường trên Ubuntu. Để thay đổi trên được cập nhật mà không cần khởi động lại terminal bạn cần chạy câu lệnh sau:

$ source /etc/environment

Sau cùng chạy câu lệnh sau để kiểm tra lại:

$ echo $JAVA_HOME

Nếu thành công bạn sẽ thấy terminal trả về địa chỉ đường dẫn của thư mục cài đặt Java.

2 Bình Luận

Thịnh Nguyễn Thịnh Nguyễn

enter image description here

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1082624015214259&set=a.376362879173713.1073741826.100004000130925&type=3&theater

anh giúp em với ạ không biết có phải do tải thiếu app nào về máy không nữa. em đang dùng ubuntu 16.10 ạ. trong máy có săn java 8 nhưng bật lên nó lại hiện là

mong anh trả lời cho em sớm ạ. email: kingkunstar@gmail.com. anh đưa vào trong email giúp em ạ. em cảm ơn

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Ảnh không hiển thị !!!

Bui Phuoc Bui Phuoc

Chào anh, em làm đến bước :

echo 'JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-oracle"' >> /etc/environment

Thì bị lỗi Permission Denied

Thì phải sửa làm sao để cài Java được ạ?

Tks anh!

Hoàng Diệu Hoàng Diệu

Bạn có thể sử dụng quyền root để thêm nội dung vào file ví dụ nếu dùng Vim thì chạy

$ sudo  vi /etc/environment

Câu lệnh trên dùng Vim bạn có thể dùng text editor khác tuỳ ý như nano chẳng hạn!

Thái Nguyễn Thái Nguyễn

Thêm dòng JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-oracle" vào và lưu nội dung file lại

Nội dung không được để trống

Bài Viết Liên Quan