Hướng dẫn cài đặt Visual Studio Code trên Ubuntu 18.04

Visual Studio Code (VS Code) là trình soạn thảo mã đa nền tảng mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft. Visual Studio Code hỗ trợ nhiều tính năng mạnh mẽ như gỡ lỗi, tích hợp với Git, làm nổi bật cú pháp, hoàn thành code, tái cấu trúc code...

Mặc dù hướng dẫn này được viết cho hệ điều hành Ubuntu 18.04, bạn có thể thực hiện các bước tương tự cho Ubuntu 16.04.

Cài Đặt Visual Studio Code trên Ubuntu

Cách dễ dàng nhất (và thường được sử dụng) để cài đặt Visual Studio Code trên các máy tính chạy Ubuntu đó là sử dụng chương trình apt-get để cài đặt gói VS Code có trên VS Code repository. Dưới đây là bốn bước đơn giản để làm điều này.

Bước 1: Cập nhật Package Index
Cài đặt package index của apt-get và cài đặt các dependency cần thiết bằng hai câu lệnh sau:

$ sudo apt update
$ sudo apt install software-properties-common apt-transport-https wget

Bước 2: Import Microsoft GPG Key
Import Microsoft GPG key là bước bắt buộc để cài đặt VS Code, chúng ta làm điều này bằng cách chạy câu lệnh:

$ wget -q https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc -O- | sudo apt-key add -

Bước 3: Kích Hoạt Visual Studio Code Repository

$ sudo  "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main"

Bước 4: Cài Đặt Visual Studio Code
Tới đây bạn đã sẵn sàng để tiến hành cài đặt:

$ sudo apt updatesudo apt install code

Khởi Động Visual Studio Code

Sau khi hoàn tất cài đặt bạn khởi động Visual Studio Code bằng cách chạy câu lệnh:

$ code

VS Code sẽ mở ở cửa sổ mới như hình dưới đây:

Giao diện VS Code trên Ubuntu

Bây giờ bạn có thể bắt đầu cài đặt tiện ích mở rộng và định cấu hình Mã VS theo sở thích của mình!

Content must not be empty

Related Wiki