Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Node.js trên Windows

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Node.js trên hệ điều hành Windows. Sau đó bạn sẽ viết một chương trình Node.js đơn giản và sử dụng cửa sổ dòng lệnh (hay chương trình Windows Command Prompt) để chạy chương trình này.

Cài Đặt Node.js

Đầu tiên, bạn truy cập vào liên kết tải Node.js để tải về phiên bản Node.js tương thích với hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.

Sau khi tải về bạn click đúp vào file cài đặt và tiến hành tiến trình cài đặt. Trong khi cài đặt bạn nên chọn các thông số mặc định sẵn có mà trình cài đặt đưa ra cho bạn. Khi được hỏi xem những tính năng nào bạn muốn cài đặt thì bạn nên chọn cài đặt tất cả trong đó bao gồm cài đặt Node Package Manager - NPM:

Cài Đặt Node.js

Sau khi cài đặt xong, bạn mở chương trình Windows Command Prompt lên và chạy câu lệnh:

>node --help

Nếu theo đúng hướng dẫn trên bạn sẽ thấy màn hình hiển thị kết quả như sau:

Sử dụng Node.js trên command prompt

Để kiểm tra phiên bản Node.js bạn đang sử dụng, chạy câu lệnh dưới đây:

>node --version

Tạo và Chạy Chương Trình Node.js

Giống như các chương trình viết bằng những ngôn ngữ lập trình khác thì chương trình viết bằng Node.js cũng được lưu dưới dạng tệp tin văn bản đơn giản được tạo ra sử dụng các chương trình viết mã lệnh như Nodepad hay Nodepad++ (chú ý: chúng ta không sử dụng chương trình Microsoft Office như Word để viết chương trình Node.js).

Bước 1: Mở chương trình viết mã lệnh

Trên Windows bạn có thể sử dụng Nodepad (hoặc Nodepad++ nếu như bạn đã cài đặt nó) để viết mã lệnh cho các chương trình Node.js.

Bước 2: Tạo tệp tin chương trình

Trên Nodepad (hoặc Nodepad++) bạn tạo tệp tin mới bằng cách sử dụng bấm tổ hợp phìm Ctrl + N (hoặc ở danh sách menu chọn File => New file)

Bước 3: Viết mã lệnh

Trong tệp tin mới tạo ra bạn nhập vào nội dung dưới đây

console.log("Xin chào");

Bấm tổ hợp phím Ctrl + S (hoặc ở danh sách menu chọn File => Save) và trong cửa sổ bật lên bạn nhập tên tập tin là hello.js sau đó lưu lại.

Bước 4: Chạy chương trình

Để chạy chương trình vừa mới tạo ở trên bạn hãy mở command prompt lên và chuyển tới thư mục chứa tệp hello.js ở trên. Để di chuyển giữa các thư mục trên command prompt, bạn sử dụng lệnh cd (viết tắt của cụm từ change directory). Ví dụ nếu bạn lưu tệp tin trên ở thư mục C:\nodejs\hello.js bạn có thể di chuyển tới thư mục này bằng cách nhập vào câu lệnh sau trên cửa sổ command prompt:

>cd C:\nodejs\

Sau đó bấm Enter để di chuyển tới thư mục này. Và cuối cùng để chạy chương trình trong tệp hello.js, bạn nhập vào và chạy câu lệnh sau:

>node hello.js

Sử Dụng Môi Trường Node.js Interactive

Sau khi cài đặt Node.js, bạn có thể sử dụng một môi trường tương tác Node.js Interactive. Node.js Interactive thích hợp trong trường hợp khi bạn chỉ muốn thử một hoặc một vài dòng lệnh mà không muốn lưu chúng ra một tệp tin trên máy tính. Để sử dụng môi trường tương tác này bạn chạy câu lệnh sau trên Windows Command Prompt:

>node

Sau khi chạy câu lệnh trên, màn hình sẽ đợi bạn nhập vào mã lệnh javascript. Sau khi nhập vào mã lệnh bạn bấm Enter để chạy:

Node.js Interactive

Tới đây tôi đã hoàn tất hướng dẫn giúp bạn có thể cài đặt và chạy chương trình đầu tiên sử dụng Node.js.

1 Bình Luận

Đức Huỳnh Đức Huỳnh

nó hiện Cannot find module thì xử lý sao đây admin

Content must not be empty

Related Blog