IDE Là Gì

IDE viết tắt của cụm từ Integrated Development Environment là phần mềm cung cấp cho các lập trình viên một môi trường tích hợp bao gồm nhiều công cụ khác nhau như chương trình viết mã lệnh hay code editor, chương trình sửa lỗi hay debugger, chương trình mô phỏng ứng dụng khi chạy thực tế hay simulator.... Nói cách khác thì IDE là một phần mềm bao gồm những gói phần mềm khác giúp phát triển ứng dụng phần mềm.

Các IDE phổ biến đang được sử dụng gồm có Netbeans IDE, Eclipse, PhpStorm, XCode (sử dụng trên hệ điều hành MacOS để phát triển ứng dụng mobile)... Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số IDE phổ biến.

Netbeans IDE

Netbeans IDE là phần mềm IDE miễn phí được tạo ra bởi Sun Microsystems và phiên bản mới nhất của Netbeans tính tới thời điểm bài viết này được công bố trên hoclaptrinh.org là phiên bản 8.1. Netbeans IDE được phát triển mới mục đích ban đầu chủ yếu để giúp các lập trình viên xây dựng ứng dụng Java tuy nhiên sau đó nó đã được mở rộng để hỗ trợ sử dụng cho phát triển các ứng dụng PHP, C, C++ và HTML5 (bao gồm Javascript và CSS).

Giao diện Netbeans IDE trên Windows

Netbeans có thể được cài đặt trên nhiều hệ điều hành khác nhau bao gồm Windows, MacOS và các bản phân phối phổ biến của Linux khác như Ubuntu hay Mint. Sau khi Oracle mua lại Sun Microsystems thì hiện nay Oracle đang là công ty đứng đằng sau hỗ trợ phát triển và xây dựng Netbeans. Mã nguồn của Netbeans được phát hành theo giấy phép GPL2.

Eclipse

Tương tự như Netbeans, Eclipse ban đầu cũng được phát triển nhằm hỗ trợ chủ yếu trong việc xây dựng các phần mềm viết bằng ngôn ngữ Java. Tuy nhiên thông qua việc cài đặt thêm các trình cắm (hay Plugin) thì Eclipse còn có thể hỗ trợ phát triển phầm mềm viết bằng các ngôn ngữ khác như C, C++, Python, Ruby, PHP, R....

Giao diện Eclipse IDE trên Windows

Eclipse Foundataion là công ty đứng đằng sau hỗ trợ phát triển Eclipse IDE . Tương tự như Netbeans, Eclipse IDE cũng hỗ trợ nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau như Windows, MacOS là Linux. Eclipse IDE là phần mềm miễn phí và được phát hành theo giấy phép GPL license.

3 Bình Luận

Thư Minh Thư Minh

cặc

Quynh Chi Quynh Chi

"Môi trường phát triển tích hợp còn được gọi là "Môi trường thiết kế hợp nhất" hay "Môi trường gỡ lỗi hợp nhất" là một loại phần mềm máy tính có công dụng giúp đỡ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm. Các môi trường phát triển hợp nhất thường bao gồm: Một trình soạn thảo mã: dùng để viết mã." Theo Wikipedia

Quynh Chi Quynh Chi

.

Content must not be empty

Related Blog