JSP là gì?

Em đang tìm hiểu về JSP nhưng vẫn chưa hiểu rõ một cách chính xác JSP là gì. Theo em thì:

  • JSP là ngôn ngữ lập trình web và là một phiên bản khác của Java?
  • JSP và Java đều là ngôn ngữ lập trình nhưng JSP dành cho web còn Java dành cho lập trình phần mềm chạy trên desktop và mobile?

Em không rõ hiểu như trên có dúng hay không rất mong nhận được ý kiến giúp đỡ của mọi người.

2 Câu Trả Lời

Lỗi Sống Lỗi Sống

Sử dụng JSP, bạn có thể thu thập input từ người dùng thông qua các Webpage Form, trình bày các record từ một Database hoặc đăng ký quyền ưu tiên của người dùng, truy cập các thành phần JavaBeans, truyền điều khiển giữa các page và chia sẻ thông tin giữa các Request, page, …
JavaServer Pages (JSP) thường hoạt động với cùng mục đích như các chương trình độc lập bởi sử dụng Common Gateway Interface (CGI). Nhưng JSP thường có một số lợi thế trong khi so sánh với CGI

Lỗi Sống Lỗi Sống

JSP (viết tắt của JavaServer Pages) còn được biết đến với một cái tên khác là Java Scripting Preprocessor - tạm dịch là "Bộ tiền xử lý văn lệnh Java" - là một công nghệ Java cho phép các nhà phát triển tạo nội dung HTML, XML hay một số định dạng khác của trang web một cách năng động, trong khi hồi âm yêu cầu của trình khách. Công nghệ này cho phép người ta nhúng mã Java và một số hành động xử lý đã được định trước (pre-defined actions) vào trong nội dung tĩnh của trang.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan