Java Development Kit (JDK), Java Runtime Environment (JRE), Java Virtual Machine (JVM) Khác Nhau Như Thế Nào

Khi bắt đầu làm việc với ngôn ngữ Java chắc hẳn các bạn không khỏi bối rối bởi hàng loạt các thuật ngữ như Java Development Kit (JDK), Java Virtual Machine (JVM), Java Runtime Development (JRE), Java Compiler (javac) và Java (java). Bài viết này sẽ làm rõ từng khái niệm và đồng thời giải thích sự khác biệt giữa chúng.

Java Development Kit (JDK)

Java development kit hay JDK là một bộ phần mềm cung cấp môi trường phát triển ứng dụng viết bằng ngôn ngữ Java. JDK bao gồm cả Java Runtime Environment giúp lập trình viên có thể chạy thử để kiểm tra ứng dụng trong quá trình phát triển ứng dụng.

Phân Biệt JDK, JRE, Java, Java Virtual Machine và Java Compiler

JDK = JRE + Các công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng

Java compiler là một trong số các công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng của JDK. Java compiler được sử dụng để biên soạn các tập tin Java (đuôi .java) để tạo ra tập tin .class tương ứng.

Java Runtime Environment (JRE)

Java Runtime Environment hay JRE là một gói phần mềm được cài đặt để chạy các chương trình phần mềm viết bằng ngôn ngữ Java.

Nếu không có JRE bạn không thể chạy được các ứng dụng Java. Do đó để chạy các ứng dụng Java thì trên máy tính cần được cài đặt JRE.

JRE bao gồm chương trình command line chạy trên cửa sổ dòng lệnh java (hay Java Executable File), Java Virtual Machine cùng với các thư viện cần thiết khác để chạy ứng dụng Java. Khi bạn chạy câu lệnh java máy tính sẽ khỏi động Java Virtual Machine cùng các thư viện kèm theo để chạy ứng dụng.

JRE = Chương Trình Cửa Sổ Dòng Lệnh Java + Java Virtual Machine + Các Thư Viện Để Chạy Chương Trình Java

Lưu ý: Đôi khi thay vì nói cài đặt JRE chúng ta thường nói đơn giản là cài đặt Java mặc dù cách nói này rất dễ gây nhầm lẫn.

Java Virtual Machine (JVM)

Java Virtual Machine hay JVM là một phần quan trọng của JRE. JVM thực thi chương trình Java (tập tin có đuôi là .class) và hiển thị ra kết quả.

Kết Luân

Như vậy cả JDK và JRE là các gói phần mềm bao gồm trong đó các phần mềm khác nhau. JDK được sử dụng với mục đích viết ứng dụng Java trong khi đó JRE được dùng để chạy ứng dụng. JDK bao gồm các phần mềm có trong JRE và ngoài ra còn có các công cụ khác giúp lập trình viên phát triển ứng dụng Java (trong đó có Java Compiler). JRE bao gồm chương trình cửa sổ dòng lệnh java và chương trình này sẽ khởi động Java Virtual Machine, JVM cuối cùng sẽ chạy ứng dụng Java và hiển thị kết quả.

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Blog