JavaScript Cơ Bản

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng được sử dụng trong hầu hết các website trên thế giới hiện nay. Nó cho phép tương tác với các hành động của người dùng trên trình duyệt cũng như thêm các hiệu ứng sinh động vào trang web.

Bài hướng dẫn này là phần 1 trong tổng số 2 phần của series hướng dẫn học JavaScript. Để có thể theo dõi được bài học, bạn cần có những hiểu biết căn bản về HTML. Ngoài kiến thức cơ bản về HTML ra, việc đã làm việc với một ngôn ngữ lập trình trước đó sẽ giúp bạn theo dõi bài học một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này là không bắt buộc và bạn hoàn toàn có thể tiếp cận JavaScript như là người bắt đầu học lập trình.

2 Bình Luận

Hữu Hoà Hữu Hoà

alert(42)

Tran K13HN Tran K13HN

em bị promise làm khó quá. cứu em thaycacac ơi

Content must not be empty

Related Tutorial