1 Answer(s)

Trung Quân Trung Quân

JavaScript không hỗ trợ sẵn hàm MD5 tuy nhiên bạn có thể sử dụng thư viện bên ngoài. Bộ thư viện MD5 JavaScript được phát triển bởi Tiến sỹ Joseph K. Myers là một trong những thư viện được cộng đồng mạng đánh giá cao.

Ngoài ra còn có bộ thư viện CryptoJS cũng được nhiều người sử dụng. jQuery không hỗ trợ hàm này và bạn cũng không nên sử dụng hàm này thông qua plugin của jQuery (mặc dù có thể sẽ có plugin hỗ trợ MD5). Lý do là bởi vì sử dụng MD5 viết trên JavaScript thuần sẽ nhanh hơn.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion