Kết quả bầu chọn top 10 công ty Việt Nam làm về React.js

Trung Quân

Kết quả cập nhật ngày 25/12/2017:

  • Lazada Tech Hub
  • Framgia
  • Tiki
  • VTC
  • VNG
  • Nashtech
  • Lazada Vietnam
  • Gameloft
  • FPT
  • KMS

Danh sách này còn thiếu công ty bạn? Hãy gửi tham gia bình chọn ngay bây giờ.

Những Ai Đã Tham Gia Bình Chọn

Trong số người dùng tham gia thì có tới 75% là các bạn lập trình viên 15% là các nhà tuyển dụng và 10% thuộc các ngành nghề khác.

Tiêu Chí Bình Chọn

Ngoài số lượng bình chọn cũng như nhiều tiêu chí khác nhau như văn hoá công ty, môi trường làm việc, số lượng cũng như tầm quan trong của các dự án cũng như đánh giá của khác hàng về công ty để đưa ra kết quả cuối cùng.

Để biết thêm chi tiết cũng như gia bình chọn bạn truy cập vào địa chỉ sau.

Edit
Content must not be empty