Khác biệt giữa @Inject và @Autowired trong Spring

Khi làm việc với Spring framework em thấy hai loại annotation là @Inject@Autowired khá tương tự nhau và không phân biệt được hai loại annotation này khác nhau như thế nào.

Bác nào biết giải thích giùm em sự khác biệt giữa hai annotation này và khi nào thì nên sử dụng @Inject khi nào nên sử dụng @Autowired?

1 Câu Trả Lời

Bob Bùi Bob Bùi

Về mục đích sử dụng thì cả 2 đều giống nhau, khác là @Inject thì là chuẩn của Java còn @Autowired là chuẩn do Spring tự định nghĩa.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan