Khác biệt giữa TCP và UDP

Em đang học về HTML game programming thì thấy có đoạn đề cập tới hai giao thức TCP và UCP nhưng không rành về network lắm nên không hiểu cụ thể hai thằng này khác nhau sao. Bác nào rành về mảng này cho em hỏi hai giao thức TCP và UCP khác nhau như thế nào vậy?

Edit

1 Answer(s)

Nguyễn Linh Nguyễn Linh

UDP chứ bạn.

Mình chia sẻ vơi bạn những khác nhau cơ bản

Giống nhau : đều là các giao thức mạng TCP/IP, đều có chức năng kết nối các máy lại với nhau, và có thể gửi dữ liệu cho nhau….

Khác nhau (cơ bản):
các header của TCP và UDP khác nhau ở kích thước (20 và 8 byte) nguyên nhân chủ yếu là do TCP phải hộ trợ nhiều chức năng hữu ích hơn(như khả năng khôi phục lỗi). UDP dùng ít byte hơn cho phần header và yêu cầu xử lý từ host ít hơn
TCP :
– Dùng cho mạng WAN
– Không cho phép mất gói tin
– Đảm bảo việc truyền dữ liệu
– Tốc độ truyền thấp hơn UDP
UDP:
– Dùng cho mạng LAN
– Cho phép mất dữ liệu
– Không đảm bảo.
– Tốc độ truyền cao, VolP truyền tốt qua UDP

TCP hoạt động theo hướng kết nối (connection-oriented), trước khi truyền dữ liệu giữa 2 máy, nó thiết lập một kết nối giữa 2 máy theo phương thức “bắt tay 3 bước (three-way-hand-shake)” bằng cách gửi gói tin ACK từ máy đích sang máy nhận, trong suốt quá trình truyền gói tin, máy gửi yêu cầu máy đích xác nhận đã nhận đủ các gói tin đã gửi, nếu có gói tin bị mất, máy đích sẽ yêu cầu máy gửi gửi lại, thường xuyên kiểm tra gói tin có bị lỗi hay ko, ngoài ra còn cho phép qui định số lượng gói tin được gửi trong một lần gửi (window-sizing), điều này đảm bảo máy nhận nhận được đầy đủ các gói tin mà máy gửi gửi đi –> truyền dữ liệu chậm hơn UDP nhưng đáng tin cậy hơn UDP

UDP hoạt động theo hướng ko kết nối (connectionless), ko y/c thiết lập kết nối giữa 2 máy gửi và nhận, ko có sự đảm bảo gói tin khi truyền đi cũng như ko thông báo về việc mất gói tin, ko kiểm tra lỗi của gói tin
–> truyền dữ liệu nhanh hơn UDP do cơ chế hoạt động có phần đơn giản hơn tuy nhiên lại ko đáng tin cậy bằng TCP

Để biết máy tính có dùng UDP hay TCP thi banjn có thể thao khảo Sys Tools…những công cụ kiểm tra hệ thống và xem trên Router, check Port Connection

Phú Kiều Phú Kiều

Mới đọc lên thầy bảo sai rồi tìn nguồn ở đâu vậy :)))

Content must be at least 100 characters

Related Discussion