Khác nhau giữa curl và wget

Khi theo dõi một số bài hướng dẫn thì em thấy cả hai thằng wgetcurl đều có thể được dùng để download trang web, tập tin... Vậy thì nên sử dụng thằng nào trong hai thằng trên? Còn nếu như hai thằng như nhau thì tại sao không bỏ một thằng đi?

Em là dev không phải là dân sys admin nên các bác thông cảm cho em nếu em hỏi câu này hơi cơ bản

1 Answer(s)

Lê Trung Lê Trung

Một số khác biệt chính giữa CURL và WGET:

  • curl được viết dựa trên thư viện libcurl trong khi wget không sử dụng thư viện nào.
    Khi tải file curl yêu cầu option -o hoặc -O trong khi wget thì không cần
  • Protocol: curl hỗ trợ nhiều protocol khác nhau như HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, LDAP, LDAPS, FILE, SMTP... trong khi wget chỉ hỗ trợ HTTP, HTTPS và FTP.
  • Giao tiếp với server: curl không chỉ hỗ trợ tải dữ liệu hoặc file từ server về client mà còn hỗ trợ upload dữ liệu văn bản hoặc file (multipart/form-data) từ client lên server. Ngược lại wgetchỉ hỗ trợ chức năng Post dữ liệu dạng văn bản thuần túy qua giao thức HTTP.
  • Platform: curl có thể chạy được trên nhiều nền tảng hệ điều hành hơn wget.

Ngoài ra CURL ra đời sau WGET và nhìn chung thì hỗ trợ thêm nhiều tính năng hơn WGET.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion