1 Answer(s)

it code it code

Bằng mọi cách sử dụng JSLint. Nhưng không bị treo lên trên các kết quả và sửa chữa tất cả mọi thứ mà nó cảnh báo. Nó sẽ giúp bạn cải thiện mã của bạn, và nó sẽ giúp bạn tìm thấy lỗi tiềm năng, nhưng không phải tất cả mọi thứ mà JSLint phàn nàn về hóa ra là một vấn đề thực sự, vì vậy không cảm thấy như bạn phải hoàn thành quá trình với không cảnh báo.

Khá nhiều bất kỳ mã Javascript nào có độ dài hoặc độ phức tạp đáng kể sẽ tạo ra cảnh báo trong JSLint, bất kể nó được viết tốt như thế nào. Nếu bạn không tin tôi, hãy thử chạy một số thư viện phổ biến như JQuery thông qua nó.

Một số cảnh báo JSLint có giá trị hơn các cảnh báo khác: tìm hiểu xem những cảnh báo nào và những cảnh báo nào ít quan trọng hơn. Mỗi cảnh báo nên được xem xét, nhưng không cảm thấy có nghĩa vụ sửa mã của bạn để xóa bất kỳ cảnh báo cụ thể nào; nó hoàn toàn ổn khi nhìn vào mã và quyết định bạn hài lòng với nó; có những lúc những thứ mà JSLint không thích thực sự là điều đúng đắn để làm.

tài liệu tham khảo
Tôi có nên sử dụng xác thực JavaScript JSLint hoặc JSHint không?

Content must be at least 100 characters

Related Discussion