Khác nhau giữa ngôn ngữ kịch bản và ngôn ngữ lập trình?

Em đang học lập trình cơ bản PHP thì thấy đoạn viết PHP là ngôn ngữ kịch bản nhưng không hiểu ngôn nhữ kịch bản và ngôn ngữ lập trình khác nhau như thế nào? Mọi người có ai biết giải thích giùm em hai loại ngôn ngữ này khác nhau như thế nào với ạ.

1 Answer(s)

denjiro kuro denjiro kuro

à script languge là ngôn ngữ kịch bản .
và complied language là ngôn ngữ xây dựng trên hệ thống .
Script language là những ngôn ngữ php , nodejs . ruby . các ngôn ngữ này được user gọi đến file lập trình và chạy theo dòng lệnh (HyperText) được viết sẵn để thực hiện
Còn complied language là kiểu java , .net tức là bạn phải biên dịch toàn bộ file vào 1 gói để môi trường hệ điều hành như window hay linux thực hiện nó , giống việc bạn lập trình 1 file .exe chạy trên window

Content must be at least 100 characters

Related Discussion