2 Answer(s)

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Lỗi này là do bạn đang kết nối với mạng internet thông qua proxy của router. Thông thường các công ty hoặc quán cà phê sẽ có một proxy để kiểm soát lưu lượng tải hoặc up dữ liệu cũng như hạn chế truy cập một số trang...

Nếu bạn sử dụng Linux bạn có thể chạy lệnh sau để khắc phục lỗi trên bằng cách chạy 2 câu lệnh trên sử dụng terminal:

export HTTP_PROXY_REQUEST_FULLURI=0 # or false
export HTTPS_PROXY_REQUEST_FULLURI=0 #

Nếu bạn sử dụng Windows thì bạn cần thay đổi giá trị của biến môi trường HTTP_PROXY_REQUEST_FULLURI về 0 hoặc false

Tran Thuy Tran Thuy

Cái này giống bị mạng chậm. Bạn kiếm chỗ nào mạng nhanh chạy thử.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion