Kiểm tra tốc độ đường truyền internet với Speedtest

Có nhiều cách khác nhau để kiểm tra tốc dộ đường truyền internet bạn đang sử dụng. Một trong những cách nhanh chóng, đơn giản cũng như rất đáng tin cậy đó là sử dụng Speedtest. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng công cụ này để kiểm tra tốc độ internet (kết nối thông qua wifi hoặc dây cáp) mà bạn đang sử dụng.

Bước 1: Đảm Bảo Bạn Kết Nối Tới Internet Của Bạn Đang Hoạt Động

Bạn cần chắc chắn rằng đường tryền internet của bạn không gặp phải sự cố khi kiểm tra. Cách đơn giản là truy cập trang chủ Google và nếu như bạn thấy hộp tìm kiếm xuất hiện thì có nghĩa là internet của bạn đang hoạt động.

Bước 2: Kiểm Tra Tốc Độ Đường Truyền Internet

Truy cập trang chủ Speedtest.net và click vào chữ Go.

Đợi khoảng 1 phút để trang web trả về kết quả cho tốc độ upload (tải lên) và tốc độ download (tải xuống) của đường truyền internet bạn đang sử dụng.

Kết quả trả về của tôi như sau:

Bước 3: Tốc Độ Đường Truyền Internet Như Thế Nào Là Nhanh

Thông thường thì tốc độ upload và download của bạn sẽ gần tương đương nhau, tốc độ tải lên nhanh thì tốc độ tải xuống cũng sẽ nhanh và ngược lại tốc độ tải lên chậm thì tốc độ tải xuống cũng thường sẽ chậm. Tuy nhiên tốc độ tải lên (tải xuống) của đường truyển internet như thế nào thì được coi là nhanh và như thế nào thì được coi là chậm.

Mỗi quốc gia khác nhau có tốc độ đường truyển internet trung bình khác nhau. Ví dụ tốc độ trung bình của các đường truyền internet tại Mỹ là tử 50 Mb/s cho tới 150 Mb/s (50 Megabit trên giây). Ở Việt Nam tốc độ trung bình của các đường truyền internet là tử 3.5 Mb/s cho tới 25.5 Mb/s.

Đơn vị Mb/s (Megabit trên giây) còn được viết tắt theo cách khác là Mbps (Megabit per second).

Lưu ý: Đơn vị Mb/s khác với đơn vị MB/s (hay Megabyte trên giây, in hoa chữ B). Tuy nhiên hai đơn vị này có thể chuyển đổi qua lại trong đó 1 byte = 8 bit hay cũng tương tự 1Mb = 8Mb.

Như vậy nếu tốc độ tải lên (tải xuống) của đường truyền internet mà bạn đang sử dụng là 50 Mb/s thì có nghĩa là khá cao ở Việt Nam tuy nhiên lại là khá thấp ở Mỹ.

Một thông tin bổ sung thêm cho bạn đó là tốc độ truyền dữ liệu của USB 2.0 tối đa là 480 Mb/s hay tương đương với 60 MB/s (460/8 = 60).

10 bình luận