Làm Chủ Các Khái Niệm và Thuật Ngữ Quan Trọng Trong Elasticsearch

Elasticsearch là một database search engine được vết dựa trên một search engine khác có tên là Apache Lucene. Từ khi được cho ra đời tới nay thì Elasticsearch đã chứng tỏ được với cộng đồng người dùng rằng đây là một search engine có nhiều tính năng ưu việt.

Elasticsearch (viết tắt ES) hỗ trợ tất cả các tính năng cần có của một search engine (trong đó có full-text search). Ngoài ra ES có tốc độ xử lý tìm kiếm nhanh hơn so với các search engine trước đó (bao gồm cả Apache Lucene). ES cũng cung cấp một giao diện quản trị chạy trên nền web khá thân thiệt với người dung.

Trong bài viết này chùng ta sẽ tìm hiểu và phân tích 3 thuật ngữ cơ bản trong Elasticsearch. Để các bạn dễ nắm bắt thì với mỗi thuật ngữ trong Elasticsearch sẽ được tôi so sánh với thuật ngữ tương ứng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Elasticsearch Index Là Gì

Một Index trong Elasticsearch có thể so sánh tương ứng với một Database được lưu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

Chúng ta có thể lưu trữ nhiều Index trên cùng một Elasticsearch server tương tự như cách chúng ta lưu trữ nhiều database trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Một Index giống như một thùng công-ten-ner chứa hàng hoá bên trong nó là các document.

Elasticsearch Document Là Gì

Một Document trong Elasticsearch có thể so sánh tương ứng với một Record trong một Table của một Database trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Các Document được phân biệt với nhau bởi Type (tương tự như Table trong hệ quản trị CSDL).

Nhân tiện đây mình cũng muốn lưu ý một điểm nhỏ về phát âm từ Record. Rất nhiều bạn lập trình viên hay phát âm từ Recordrì-cọt tuy nhiên theo mình thì nên đọc là réc-cợt thì sẽ đúng hơn.

Elasticsearch Document Type Là Gì

Một Document Type giống như một bộ sưu tập collection dùng để nhóm các Document thuộc cùng một kiểu với nhau. Nếu so sánh khái niêm Document Type này của Elasticsearch với một khái niêm khác trong hệ quản trị CSDL thì nó sẽ giống như một Table.

Content must not be empty

Related Blog