Làm Quen Với Vim

Vim làm chương trình hiệu chỉnh văn bản (text edit) miễn phí và có thể được cài đặt một cách dễ dàng trên hầu hết các distro khác nhau của Linux như MacOS, Ubuntu, Mint... Vim được đánh giá là một trong những text editor mạnh mẽ nhất trong số các text editor hiện có trong thế giới của hệ điều hành Linux.

Mở File

Để mở file sử dụng Vim trên terminal gõ câu lệnh:

$ vim test.txt

Khi bạn gõ câu lệnh trên, vim sẽ tạo một file .test.swp trong thư mục mà bạn đang mở trên termial. File này gọi là file swap nó được dùng để lưu trữ tạm dữ liệu trong khi bạn làm việc.

Phía cuối cửa sổ làm việc của Vim, có một dòng được dùng sẽ hiển thị các thông tin liên quan tới quá trình hiệu chỉnh như tên file, trạng thái hiệu chỉnh (mode), trạng thái file (đã được lưu hay chưa)... Dòng này được gọi là thanh trạng thái hay status bar.

Lưu ý: Nếu file test.txt không có trong thư mục đang mở trên terminal, Vim sẽ hiển thị dòng chữ "test" [New File] ở thanh trạng thái.

Mode Trong Vim

Vim có 4 loại mode khác nhau: Normal, Insert, Visual và Command giúp hiệu chỉnh văn bản một cách tiện lợi:

 • Normal: Đây là mode mặc định khi bạn mở một file trong mode này bạn chỉ có thể xem nội dung file. Để chọn mode này bạn có thể bấm phím Esc hoặc tổ hợp phím Ctrl + [.
 • Insert: Trong mode này bạn có thể thêm, sửa và xóa văn bản. Để chọn mode này bạn bấm phím i.
 • Visual: Mode này dùng để lựa chọn một khối văn bản mà các ký tự nằm liên tiếp nhau và sau đó có thể copy hoặc xóa khối văn bản này. Để chọn mode này trước hết bạn phải quay trở lại mode Normal sau đó bấm phím v. Để thoát ra khỏi mode này bạn bấm tiếp v lần thứ 2.
 • Command: Mode này dùng để chạy các lệnh có trong Vim như lưu file, lưu và thoát, tìm văn bản hay tìm và thay thế, mở (đóng) tab mới...Để chọn mode này bạn cũng cần phải quay trở lại Normal mode sau đó gõ lệnh tương ứng. Ví dụ: gõ tổ hợp : + helpvà bấm Enterđể hiển thị trang giúp đỡ, sau đó gõ tổ hợp phím: + q để tắt trang giúp đỡ vừa được mở ra.
Lưu ý: Khi chuyển đổi giữa các mode khác với Normal, Vim sẽ hiển thị tên mode ở thanh trạng thái.

Nhập Dữ Liệu

Trong Normal mode, sử dụng phím i để chuyển qua Insert mode. Ở đây bạn có thể bắt đầu nhập dữ liệu. Khi muốn kết thúc quá trình nhập dữ liệu bạn gõ phím Esc để trở về Normal mode.

Lưu và Đóng File

Sau khi nhập dữ liệu, nếu muốn lưu dữ liệu lại thì trước hết bạn cần phải quay trở về Normal mode và sau đó gõ tổ hợp phím : + w (Command mode) và bấm Enter.

Nếu muốn đóng file, trong Command mode gõ tổ hợp : + q và bấm Enter.

Di Chuyển Trong Vim

Normalmode, để di chuyển giữa các vị trí khác nhau trong văn bản chúng ta có các cách sau:

 • Di chuyển xuống dòng: Bấm phím j
 • Di chuyển lên dòng: Bấm phím k
 • Di chuyển về phía trước một từ: Bấm phím w
 • Di chuyển quay lại một từ: Bấm tổ hợp phím shift + b
 • Di chuyển xuống cuối dòng: Bấm tổ hợp shift + $
 • Di chuyển về đầu dòng: Bấm phím 0

Xóa Nhanh

Xóa nhanh là tính năng mà bạn sẽ muốn sử dụng nhiều trong vim vì nó rất hiệu quả trong việc giúp bạn nhanh chóng xóa một số lượng lớn văn bản trong một khoảng thời gian rất ngắn. Để thực hiện xóa nhanh bạn cần phải ở Normal mode.

 • Xóa một dòng: Bấm tổ hợp phím d + d
 • Xóa một từ: Bấm tổ hợp phím c + w (change word)
  • Xóa một khối văn bản: Sử dụng Visual mode để lựa chọn khối văn bản sau đó bấm phím d

Kết Luận

Trên đây là một loạt các kỹ năng cơ bản để bạn có thể bắt đầu làm quen với Vim editor. Khi mới bắt đầu có thể bạn sẽ thấy không quen và do đó mất nhiều thời gian để hiệu chỉnh văn bản so với việc dùng các phần mềm hỗ trợ GUI khác. Tuy nhiên, một khi bạn đã quen với Vim, bạn sẽ thấy nó nhanh và tiện lợi hơn rất nhiều. Vì vậy hãy cố gắng sử dụng Vim mỗi lần bạn cần phải chỉnh sửa văn bản hoặc mã lệnh. Hãy nhớ rằng Practice Makes Perfect.

Chúc bạn thành công!

Content must not be empty

Related Blog