Thuật Ngữ Cơ Bản

Máy Tính Là Gì

Mặc dù thuật ngữ này rất phổ biến tuy nhiên không ít bạn học lập trình chưa nắm rõ khái niệm rất cơ bản này.

Một máy tính là một loại thiết bị (máy móc) đặc biệt mà có thể hiểu được các chỉ dẫn để qua đó thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ (tác vụ) khác nhau.

Để thực hiện một tác vụ nào đó chúng ta cần cung cấp thông tin đầu vào cho máy tính. Các thông tin đầu vào này còn được gọi là input. Thông tin đầu vào có thể được gửi tới máy tính thông qua các thiết bị phần cứng như bàn phím, chuột, ổ đĩa CD, DVD, cảm ứng màn hình hoặc microphone (với đầu vào là giọng nói)...

Sau khi nhận được đầu vào thì máy tính sẽ thực hiệc việc phân tích và xử lý chúng và cuối cùng đưa ra kết quả đầu ra. Kết quả đầu ra còn được gọi là output. Đầu ra này có thể là hình ảnh, văn bản... hiển thị trên màn hình hoặc cũng có thể là âm thanh, một tập tin hay thư mục mới được tạo mới trên máy tính...

Tất cả các máy tính dù đơn giản hay phức tạp hay đơn giản đều thực hiện hai công việc là xử lý input và đưa ra output.

Chương Trình Phầm Mềm Là Gì

Một chương trình phần mềm bao gồm các dữ liệu và chỉ dẫn dành cho phần cứng máy tính và nhờ đó người sử dụng phần mềm có thể tương tác được với máy tính.

Tất cả các chương trình phần mềm dù lớn hay nhỏ đều bao gồm một trong hai hoặc cả hai thành phần:

  • Dữ liệu
  • Các chỉ đẫn dành cho phần cứng

Ví dụ Microsoft Powerpoint là một chương trình phần mềm và nó bao gồm các dữ liệu như thư viện ảnh, thư viện phông chữ, thư viện tạo hiệu ứng chuyển động... và các chỉ dẫn tới máy tính mà nhờ đó chúng ta có thể tương tác với máy tính, ví dụ như khi bạn bấm nút F5 máy tính sẽ bắt đầu việc trình chiếu slide, hoặc bấm các dấu mũi tên để di chuyển giữa các slide...

Thuật ngữ chương trình phần mềm còn được gọi với các tên khác như chương trình phần mềm máy tính, ứng dụng phần mềm, ứng dụng phần mềm máy tính, chương trình phần mềm ứng dụng... Mặc dù có tên gọi khác nhau nhưng tất cả các thuật ngữ này đều có ý nghĩa giống nhau.

Mã Nguồn Chương Trình Là Gì

Mã nguồn chương trình hay mã nguồn hay source code là một loại văn bản đặc biệt chứa các chỉ dẫn dành cho máy tính được viết bởi các lập trình viên. Nói mã lệnh là văn bản đặc biệt bởi vì chúng được viết dựa trên các quy tắc nhất định để máy tính có thể hiểu được.

Ví dụ về một đoạn mã nguồn của chương trình như sau:

var welcome = "Xin chào";
var name = prompt("Vui lòng cho biết tên bạn:");
alert welcome + " " + name);

Chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của đoạn mã nguồn trên ở các phần sau.

Ngôn Ngữ Lập Trình Là Gì

Như đề cập ở phần trước thì mã nguồn cần được viết tuân theo các quy tắc nhất định để máy tính có thể hiểu được. Một ngôn ngữ lập trình chính là tập hợp các quy tắc để lập trình viên dựa vào đó viết mã nguồn.

Để dễ hình dung thì ngôn ngữ lập trình tương tự như một ngôn ngữ giao tiếp của con người tuy nhiên chúng được thiết kế để dành cho máy tính.

Việc học một ngôn ngữ lập trình chính là học các quy tắc của ngôn ngữ đó.

Và Sau Tất Cả Thì Lập Trình Là Gì

Đến đây chắc bạn cũng đã có thể tự tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi trên.

Lập trình chính là việc viết mã nguồn tuân theo các quy tắc của ngôn ngữ lập trình. Mục đích của việc lập trình là để tạo ra một chương trình phần mềm máy tính.

Ở đây cũng cần nói thêm rằng mã nguồn có thể được lưu trong một hoặc nhiều tập tin khác nhau. Và một chương trình phần mềm có thể đơn giản gồm một tập tin duy nhất hoặc cũng có thể phức tạp tới mức chứa đến hàng trăm triệu tập tin khác nhau (như hệ điều hành máy tính chẳng hạn, đây cũng là một phần mềm).

Đọc đến đây nếu bạn có gì còn chưa hiểu hay có thắc mắc thì đừng quên rằng bạn có thể đặt câu hỏi để tôi có thể làm rõ cho bạn hiểu.

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Tutorial