Cú Pháp

Trong bài học này bạn sẽ làm quen với cú pháp của ngôn ngữ PHP thông qua việc viết một ứng dụng PHP nhỏ có tên là Hello World.

Sử dụng một phần mềm text editor có trên máy tính của bạn như Nodepad trên Windows hay TextEdit trên Mac OS để tạo một file hello.php với nội dung như sau:

<?php
    echo "Xin Chào";
?>

Tập Tin PHP

Các tập tin PHP có phần mở rộng là .php, đây là yêu cầu bắt buộc bởi nếu không chương trình xử lý PHP sẽ bỏ qua và không phân tích mã lệnh PHP có trong tập tin.

Lưu ý: Đối với các máy tính chạy hệ điều hành Windows phần mở rộng của các tập tin có thể bị ẩn đi do đó bạn cần chắc chắn rằng file trên với phần mở rộng là .php thay vì .php.txt hay .php.html.

Nhúng Mã PHP

Mã lệnh PHP được đặt trong cặp thẻ <?php?>. Ngoài cách viết như trên bạn cũng có thể dùng cặp thẻ <??> và PHP vẫn có thể hiểu được mã lệnh bên trong. Tuy nhiên, cách viết sử dụng cặp thẻ <?php ?> phổ biến hơn rất nhiều và được kiến nghị sử dụng.

Bên trong 2 thẻ PHP bạn thấy có một dòng câu lệnh như sau:

echo "Xin Chào";

In Giá Trị trong PHP Sử Dụng echo

Một câu lệnh (hay còn gọi là dòng lệnh) trong PHP, là một chỉ dẫn làm một nhiệm vụ nào đó và nó được kết thúc bởi dấu ;. Câu lệnh trên sử dụng echo để hiển thị nội dung phía sau nó.

Ngoài mã lệnh PHP ra thì trong file PHP bạn cũng có thể chèn vào mã lệnh HTML. File hello.php sẽ có nội dung đầy đủ như dưới đây:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "Xin chào";
?>

</body>
</html>

Nhúng mã PHP cùng HTML

Tương tự thì chúng ta cũng có thể nhúng mã PHP với văn bản thông thường:

Xin chào<?php echo ", PHP!"; ?>

Nhúng mã PHP

Content must not be empty

Related Tutorial