Lập Trình Website Với PHP và MySQL

Xây dựng website sử dụng PHP và MySQL là khóa học được thiết kế dành cho người mới bắt đầu với mục đích giúp các học viên làm quen với ngôn ngữ server PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Khóa học được chia thành các bài học nhỏ với mỗi bài tương ứng với một tính năng sẽ xây dựng. Kết thúc khóa học này bạn sẽ được trang bị các kiến thức đầy đủ để có thể tự tin làm việc với PHP và MySQL.

Để có thể nắm bắt được tốt nhất các kiến thức trong khóa học, các bạn học viên cần phải có những hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Mặc dù, khóa học được thiết kế hướng vào việc thực hành làm chủ đạo đôi khi chúng tôi cũng sẽ nhắc lại những kiến thức quan trọng mà người học có thể chưa được dạy trước đó. Ngoài ra, người học nên làm theo thứ tự của các bài học từ đầu tới cuối. Sau khi đã nắm rõ các kỹ năng trong khóa học thì có thể quay lại học theo thứ tự bất kỳ trong trường hợp cần tham chiếu tới một bài học nào đó.

Truy cập vào địa chỉ sau để tải source về máy

Danh sách bài học

10 bình luận


Đăng bình luận