Cài Đặt và Cấu Hình Môi Trường

Để phát triển website trên máy tính cá nhân, chúng ta cần tạo môi trường giả lập để giúp nó có thể hoạt động gần giống với môi trường trên máy chủ server. Lý do chúng ta làm điều này vì việc mua một server về để phát triển website trên đó sẽ rất tốn kém và không hiệu quả.

Để giả lập môi trường máy chủ, trên máy tính cá nhân bạn sẽ cần cài một phần mềm HTTP Server. Phần mềm này được dùng để xử lý các request dưới giao thức HTTP gửi tới máy chủ "giả" (gọi là máy chủ giả vì chúng ta đang biến máy tính cá nhân của bạn hoạt động giống như một máy chủ thật). Ngoài ra bạn cũng cần cài đặt 2 phần mềm là PHP và MySQL trên máy.

Phần mềm HTTP Server được dùng phổ biến hiện nay với PHP là Apache HTTP Server. Tuy nhiên đây không phải là phần mềm duy nhất, ngoài ra còn có Ngix (phiên âm là en-dzin-x).

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Ubuntu bạn có thể cài đặt gói LAMP Stack trong đó bao gồm Apache, MysQL và PHP (Chữ L đứng trước thể hiện gói phần mền này là dành cho Linux).

Ngược lại nếu bạn sử dụng hệ điều hành Windows bạn có thể cài đặt gói phần mềm có tên là XAMPP (Apache, MySQL, PHP và Perl cho các hệ điều hành khác nhau).

Cài Đặt LAMP Stack

Việc cài đặt LAMP Stack trên ubuntu phiên bản 10.04 trở lên, trước tiên cập nhật danh sách các gói package:

$ sudo apt-get update

Và tiếp theo, cài đặt LAMP Stack:

$ sudo apt-get install lamp-server^

Đừng quên ký tự ^ (gọi là caret) ở phía cuối.

Nếu phiên bạn Ubuntu bạn sử dụng nhỏ hơn 10.4 hoặc nếu bạn muốn cài đặt LAMP một cách riêng rẽ từng phần mềm một thì việc này sẽ được thực hiện thông qua 3 bước: cài đặt Apache, cài đặt PHP và cài đặt MySQL.

Cài Đặt Apache

Để cài đặt Apache, mở cửa sổ dòng lệnh terminal và chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install apache2

Khi được hỏi xác nhận việc cài đặt bạn gõ y và bấm Enter. Kết thúc quá trình cài đặt bạn cần phải thực hiện việc khởi động Apache. Để khởi động Apache HTTP server trên Ubuntu chạy câu lệnh sau:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Sau bước này nếu bạn sử dụng trình duyệt (chrome, firefox..) và truy cập vào địa chỉ localhost bạn sẽ thấy trình duyệt hiển thị tương tự như sau:

Cài Đặt Apache Ubuntu

Cài Đặt XAMPP

Để cài đặt XAMPP trên Windows, truy cập vào địa chỉ sau và chọn phiên bản tương thích máy tính bạn. Sau đó tiến hành cài đặt giống như phần mềm thông thường. Trong quá trình cài đặt bạn sẽ được hỏi lưu vị trí của thư mục gốc cho Apache (còn gọi là Document Root).

Document Root là nơi chứa toàn bộ source code của website mà chúng ta sẽ phát triển. Thông thường chúng ta sẽ lưu nó ở địa chỉ C:\xampp\htdocs.

Sau khi cài đặt XAMPP xong bạn có thể truy cập vào địa chỉ localhost giống như ở trên.

Content must not be empty

Related Tutorial