Lấy địa chỉ URL sau domain trong PHP

Các bác cho em hỏi có cách nào để lấy ra địa chỉ URL của một request bắt đầu từ sau tên miền không?

Ví dụ nếu request URL là: http://abc.com/index.php?category=laptop&limit_item=20 thì sẽ trả về:

index.php?category=laptop&limit_item=20

Em đang bị dí deadline nên rất mong nhận được câu trả lời sớm từ các bác. Em cảm ơn!!!

1 Câu Trả Lời

Đình Anh Đình Anh

Bạn sử dụng $_SERVER['REQUEST_URI']:

$path = $_SERVER['REQUEST_URI'];
echo $path . "\n";
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan