Linux và Ubuntu khác nhau như thế nào?

Mình nghe nói cả Ubuntu và Linux đều là hai hệ điều hành. Nhưng cũng lại nghe một số người nói rằng Ubuntu là hệ điều hành được phát triển dựa trên nhân Linux (Linux Kernel) và Linux không phải là hệ điều hành.

Như vậy thì Linux có phải là hệ điều hành hay không và hai hệ điều hành này khác nhau như thế nào?

1 Answer(s)

Minh Phạm Minh Phạm

Tiền thân của Linux (và Ubuntu) là hệ điều hành Unix. Unix là hệ điều hành thương mại và giới hạn sử dụng trong các tổ chức giáo dục.

Linux sau đó được ra đời là một hệ điều hành miễn phí mã nguồn mở được phát triển dựa trên Unix. Tuy nhiên Linux là một hệ điều hành tối giản và nó chỉ bao gồm các core component giúp quản lý input, output, bộ nhớ và các process. Nói một cách chính xác thì Linux là một Kernel hơn là một hệ điều hành. Kernel là đơn vị cơ bản nhất cấu thành nên hệ điều hành.

Ubuntu là một hệ điều hành được phát triển từ Linux Kernel. Rất nhiều hệ điều hành được phát triển từ Linux Kernel trong đó có Mac OS X, Red Hat, CentOS... Tất cả các hệ điều hành được phát triển từ Linux Kernel còn được gọi là Linux Distribution

Content must be at least 100 characters

Related Discussion