Lỗi The user limit on the total number of inotify watches was reached khi chạy "react-native init"

Em dùng react-native init để tạo một ứng dụng hello world như sau:

$ react-native init hello
cd hello
npm start

Nhưng khi chạy thì gặp phải lỗi sau:

ERROR  A non-recoverable condition has triggered.  Watchman needs your help!
The triggering condition was at timestamp=1467072183: inotify-add-watch(/var/www/hello_react/node_modules/react-native/...) -> The user limit on the total number of inotify watches was reached; increase the fs.inotify.max_user_watches sysctl
All requests will continue to fail with this message until you resolve

Bác nào biết cách fix lỗi này chỉ giúp em với ạ.

1 Câu Trả Lời

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan