Lỗi TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)') trong Wordpress

Sau khi thêm một đoạn mã jQuery vào trong một file template của Wordpress và chạy thì em gặp phải lỗi sau:

TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)')

Sau đó em có chuyển sang sử dụng cách viết tương tự:

$(function() {
    alert("OK");
});

Nhưng vẫn không hết lỗi. Em mới tìm hiểu về Wordpress nên không rõ cấu trúc của nó ra sao. Ai biết xin chỉ giúp em cách làm với ạ?

Bảo Davis Bảo Davis

Ban có thể nói rõ hơn bạn thêm jQuery ở đâu trong template được không?

1 Answer(s)

Lê Trung Lê Trung

Wordpress sử dụng jQuery no conflict do đó khi dùng bạn cần sử dụng jQuery thay vì $:

jQuery(document).ready(function() {
// ...
});

Sau đó nếu muốn sử dụng $ thay vì jQuery thì bạn có thể viết như sau:

(function($) {
    // console.log($);
})( jQuery );
Content must be at least 100 characters

Related Discussion