Thu Hang Thu Hang

Bạn mở file log của Laravel ở địa chỉ app/storage/log/laravel.log và xem để có thể mô tả chi tiết lỗi gặp phải.

2 Answer(s)

Hoàng Duy Hoàng Duy

Muốn biết lỗi ở đâu thì trong file app/config/app.php tìm tới dòng chứa đoạn code này:

'debug' => false

Và chuyển thành:

'debug' => true

Truy cập lại web để biết thông tin lỗi.

Lưu ý: Cách này chỉ nên làm ở môi trường development.

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Bạn cung cấp thông tin khá ít nên rất khó để có thể phán đoán được lỗi nào gây ra nguyên nhân trên. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì các lỗi có thể có như sau:

Apache không có quyền viết ở trên thư mục storage

Khắc phục bằng cách thay đổi lại quyền cho thư mục storage:

$ sudo chmod -R 777 app/storage

Sau đó bạn truy cập lại trang nếu vẫn gặp lỗi bạn có thể mở file log của Laravel nằm tại app/storage/laravel.log để kiểm tra thêm.

Ngoài nguyên nhân như trên thì hai nguyên nhân dưới đây cũng khá phổ biến, bạn cũng nên tham khảo:

PHP kết nối với database không thành công

Khắc phục bằng cách kiểm tra lại cấu hình app đang sử dụng tới database. Theo mặc định tập tin chứa thông tin cấu hình sẽ nằm ở địa chỉ app/config/database.php.

Route mà bạn đang truy cập chưa được định nghĩa

Kiểm tra các route định nghĩa xem địa chỉ URL truy cập có khớp route nào hiện có với hay không. Để xem danh sách tất cả các route của ứng dụng chạy câu lệnh sau:

$ php artisan routes
Content must be at least 100 characters

Related Discussion