1 Answer(s)

Vu Phan Vu Phan

20% bạn nghe nói là từ đâu vậy?
lương thấp hay cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có:

  • Ngôn ngữ bạn code: có phải là một ngôn ngữ thuộc hàng hiếm hay không, nếu ngôn ngữ bạn chọn đang là hàng hot thì bạn phải cạnh tranh nhiều người hơn nhé. Xem tiếp yếu tố thứ 2
  • Năng lực của bạn: khi bạn chọn một ngôn ngữ hot bạn phải chứng tỏ được năng lực của mình thì bạn sẽ deal lương tương ứng năng lực của bạn.
  • Kinh nghiệm của bạn: Khi bạn có nhiều kinh nghiệm hơn thì qua thời gian năng lực lập trình cải thiện thì tất nhiên lương bạn sẽ cao hơn.
    Lời cuối mình khuyên bạn nên chọn một món ưa thích và trau dồi kỹ năng lập trình của mình để nội công thâm hậu chút thì việc bạn có lương cao hơn người khác là điều tất yếu. Lưu ý nữa là bạn nên luyện tiếng Anh cho tốt, vì đôi khi hai người cùng năng lực bạn này làm cty nước ngoài sẽ có rank lương cao hơn bạn kia làm cty VN nhé.
    Thân chào!
Content must be at least 100 characters

Related Discussion