MVC (Model - View - Controller) Là Gì

MVC (viết tắt của Model - View - Controller) là một kiểu mẫu kiến trúc phần mềm trong đó phân tách logic trong ứng dụng thành ba thành phần chính: Model, View và Controller với mỗi thành phần sẽ có một chức năng riêng biệt.

  • Model có chức năng quản lý dữ liệu và hành vi của ứng dụng.
  • View có chức năng thực hiện các tác vụ liên quan tới chức năng hiển thị (văn bản, hình ảnh, đồ hoạ...) trong ứng dụng.
  • Controller có chức năng thực hiện các tác vụ liên quan tới xử lý đầu vào cung cấp cho ứng dụng (có thể từ người dùng hoặc ứng dụng khác) và gửi yêu cầu tới Model hoặc View để tiếp tục xử lý.

Để dễ hình dung bạn tưởng tượng khi bạn chuyển kên truyền hình khi đang xem Tivi thì việc đầu tiên bạn sẽ làm là bấm chọn một kênh nào đó trên thiết bị điều khiển (hay Remote). Remote lúc này đóng vai trò là controller nó tiếp nhận input đầu vào cung cấp bởi bạn và sẽ gửi tín hiệu đến thiết bị điện tử bên trong chiếc Tivi có chức năng xử lý việc chọn kênh. Bộ phận này đóng vai trò giống Model, nó sẽ xác định tần số vô tuyến truyền hình cần bắt và sau đó chuyển dữ liệu (hình ảnh và âm thanh) cho màn hình lúc này đóng vai trò là View để hiển thị.

Sử dụng MVC sẽ giúp chúng ta dễ dàng đáp ứng được các nhu cầu thay đổi hoặc mở rộng các tính năng cho phần mềm. Chính vì ưu điểm này nên MVC là một trong những mô hình tiêu chuẩn được sử dụng thường xuyên trong các dự án phát triển phần mềm.

Content must not be empty

Related Wiki