Leaderboard ads banner

1 Câu Trả Lời

Trung Quân Trung Quân

Lỗi này là do bạn chưa cài đặt chương trình wget trên máy hoặc thư mục chứa tập chương trình wget không có trong biến PATH.

Để khắc phục lỗi này bạn cần cài đặt wget. Cách đơn giản nhất là sử dụng Homebrew.

Trước khi cài đặt chúng ta cần kiểm tra thiết lập của homebrew đã đúng chưa:

$ brew doctor

Nếu không có lỗi bạn có thể tiếp tục cài đặt brew bằng câu lệnh sau:

$ brew install wget

Sau khi cài đặt wget bạn có thể chạy lại câu lệnh để tải PHPUnit:

$ wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan