Mac [process completed] hiển thị khi thoát terminal

Trên máy Mac sau khi thoát terminal sử dụng âu lệnh exit thì mình thấy thay vì đóng cửa sổ (hoặc tab trong trường hợp mở nhiều tab cùng lúc) hiện tại giống như trên Ubuntu thì cửa sổ vẫn không được đóng mà thay vào đó dòng chữ "[Process completed]" hiển thị.

hiển thị dòng chữ process completed khi tắt terminal

Làm thế nào để khắc phục tình hình này?

1 Answer(s)

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Trên thanh trình đơn menu của cửa sổ terminal chọn Terminal > Preferences (Hoặc bấm tổ hợp phím Command + ,).

Sau đó chọn tab Profiles. Trong tab Profiles này lại chọn tab nhỏ Shell như trong hình dưới đây:

Khắc phục cửa sổ terminal không đóng sau khi tắt

Ở tab Shell tìm tới mục When the shell exits và nhấp vào thanh menu sổ xuống sau đó chọn giá trị chọn Close if the shell exited cleanly.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion