Showing 10 / 45 results

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các chức năng cơ bản của Git, phần mềm hàng đầu trong quản lý source code. Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ có thể bắt đầu sử dụng Git để kiểm soát các phiên bản khác nhau của phần mềm trong một dự án.

Demo Code CSS: Học CSS Cơ Bản tới Nâng Cao tại CodeHub.vn

[Demo Code CSS - Học CSS Cơ Bản tới Nâng Cao](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-CSS-Hoc-CSS-Co-Ban-toi-Nang-Cao-22-04-2019)

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong Objective C là: Kiểu integer, kiểu float và kiểu void

Integer

Kiểu dữ liệu integer hay int này dùng để biểu diễn các số nguyên. Ví dụ:

#import <Foundation/Foundation.h>

int main()
{
   NSLog(@"Năm nay là năm : %i\n", 2015);

   return 0;
}

Để tối ưu hóa bộ nhớ khi làm việc với số nguyên, Objective-C còn cung cấp thêm các kiểu dữ liệu nhỏ hơn là tập hợp con của kiểu int. Bảng dưới đây sẽ liệt kê các kiểu dữ liệu con, ...

Đối Tượng jQuery

Thư viện jQuery cung cấp cho chúng ta đối tượng jQuery và chúng ta sẽ làm việc chủ yếu với đối tượng này. Trong phần lớn các trường hợp bạn sẽ sử dụng đối tượng jQuery để lựa chọn phần tử HTML và sau đó thêm hành động cho chúng:

$(selector).action()

Ở ví dụ trên:

  • $: Chính là đối tượng jQuery, bạn cũng có thể sử dụng jQuery thay cho $.
  • $(selector): Dùng để lựa chọn phần tử HTML. Selector (hay bộ chọn) có thể là giá trị id hoặc giá trị lớp (class) CSS của phần tử HTML. Bạn sẽ tìm...

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một template cơ bản sử dụng Twitter Bootstrap. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu các thành phần yêu cầu cần phải có trong trang HTML sau khi nhúng thư viện Twitter Bootstrap ở bài học trước.

Khai Báo <DOCTYPE>

Twitter Bootstrap sử dụng HTML5 nên chúng ta cần sử dụng thẻ <DOCTYPE> của phiên bản này:

<!DOCTYPE html>

Các Thẻ <meta>

Khung làm việc Twitter Bootstrap quy định 3 thẻ <meta> dưới đây cần phải được đặt ngay phía sau thẻ mở <head>:

<head>
<meta...

Máy Tính Là Gì

Mặc dù thuật ngữ này rất phổ biến tuy nhiên không ít bạn học lập trình chưa nắm rõ khái niệm rất cơ bản này.

Một máy tính là một loại thiết bị (máy móc) đặc biệt mà có thể hiểu được các chỉ dẫn để qua đó thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ (tác vụ) khác nhau.

Để thực hiện một tác vụ nào đó chúng ta cần cung cấp thông tin đầu vào cho máy tính. Các thông tin đầu vào này còn được gọi là input. Thông tin đầu vào có thể được gửi tới máy tính thông qua các thiết bị phần cứng như bàn phím,...

Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách sử dụng PHP để:

  • Kết nối với database MySQL
  • Quản lý dữ liệu trên database

Để có thể hiểu được nội dung của các bài học trong hướng dẫn thì đòi hỏi người học cần có kiến thức cơ bản về PHP và MySQL

Ra đời từ sau cuộc chiến trình duyệt giữa các công ty công nghệ phát triển trình duyệt như Microsoft, Apple, Mozilla Firefox, ES hay ECMAScript 6 là một tiêu chuẩn kỹ thuật được xây dựng với muc đích chuẩn hoá cách lập trình sử dụng ngôn ngữ lập trình

Golang là ngôn ngữ lập trình mới ra đời được phát triển bởi Google và đang được đón nhận mạnh mẽ trong cộng đồng lập trình. Khoá học Golang cơ bản được xây đựng với mục đích giới thiệu những tính năng cơ bản của ngôn ngữ này. Khoá học được thiết kế để dàn

Trong khóa học này bạn sẽ được tìm hiểu cách sử dụng thư viện jQuery một thư viện mã nguồn mở viết bằng Javascript giúp đơn giản hóa việc tương tác với phần tử HTML của trang web. Bạn sẽ được làm quen với các bộ chọn trong jQuery, tạo ra các hiệu ứng như