Máy chủ (Server) Là Gì

Thuật ngữ máy chủ (hay server) được sử dụng rất phổ biến hiện nay và do đó hiểu được chính xác ý nghĩa của thuật ngữ này là hết sức quan trọng. Vậy chính xác thì máy chủ là gì và tại sao cần sử dụng tới máy chủ?

Máy chủ được định nghĩa là một loại máy tính chuyên biệt dùng để cung cấp dịch vụ cho nhiều máy tính khác được kết nối tới máy chủ thông qua mạng internet hoặc mạng cục bộ LAN.

Máy Chủ Dell

Hình 1: Máy chủ Dell

Các máy tính sử dụng dịch vụ của máy chủ được gọi là máy khách hay client.

Máy Chủ Là Một Loại Máy Tính

Máy chủ đơn giản là một máy tính tuy nhiên được thiết kế để có thể hoạt động với công sất 24h/ngày, có tốc độ xử lý cao và thường đặt ở trong các phòng có điều kiện bảo quản đặc biệt như nhiệt độ thấp và ít bụi...

Máy chủ trong data center

Hình 1: Các máy chủ được đặt trong trong các vị trí đặc biệt hoặc các data center

Một máy chủ có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho hảng triệu máy khách. Ví dụ như một máy chủ của Google có thể xử lý hàng triệu truy cập trong vòng một giây gửi đến từ các máy tính các nhân khác nhau trên internet.

Mặc dù máy chủ thường có tốc độ xử lý cao và công suất hoạt động 24h/ngày tuy nhiên điểm mấu chốt trong mô hình máy chủ - máy khách đó là một máy tính (máy chủ) cung cấp dịch vụ cho nhiều máy tính (máy khách) khác nhau.

Máy chủ có thể hoạt động ở phạm vi mạng LAN thay vì trên internet. Ví dụ thường thấy trong các tiệm photocopy đó là một máy in có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ in tài liệu cho nhiều máy tính khác nhau. Trong trường hợp này máy in đóng vai trò là một máy chủ. Trong trường hợp này máy in cũng không nhất thiết phải có tốc độ xử lý cao tuy nhiên nó cần đảm bảo dịch vụ in tài liệu có thể được sử dụng bởi nhiều máy tính.

Về mặt lý thuyệt bạn có thể sử dụng máy tính cá nhân của mình giống như một máy chủ, tuy nhiên điều này không được khuyến khích vì máy tính cá nhân không được thiết kế để có tốc độ xử lý nhanh và tần suất hoạt động thường xuyên như máy chủ.

Phân Loại Máy Chủ

Có nhiều loại máy chủ khác nhau và thường được phân loại dựa trên dịch vụ mà mỗi loại máy chủ cung cấp. Ví dụ như máy chủ web (hay web server) dùng để phục vụ việc cung cấp nội dung của một hoặc nhiều website trên internet. Máy chủ email (email server) cung cấp dịch vụ gửi và nhận email. Máy chủ cơ sở dữ liệu (database server) cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu.

Về mặt phần cứng thì không có sự khác nhau giữa các loại máy chủ khác nhau. Ví dụ với một máy chủ có cấu hình ổ cứng là 100GB, RAM 32GB và tốc độ xử lý của CPU là 2GHz thuộc cùng một model của một nhà sản xuất có thể được sử dụng làm máy chủ web server nhưng cũng có thể được sử dụng làm máy chủ email.

Việc máy chủ cung cấp dịch vụ nào không phụ thuộc vào phần cứng mà phụ thuộc vào phần mềm cài trên nó. Ví dụ các máy chủ web server cần cài đặt phần mềm web server như Apache để xử lý các truy cập cho nội dung của các trang web khác nhau. Hoặc một máy chủ cơ sử dữ liệu thì sẽ cần cài đặt một phần mềm database server như MySQL để thực hiện việc lưu trữ dữ liệu.

Do đó với cùng một thuật ngữ máy chủ có thể được sử dụng ở hai khía cạnh là phần cứng và phần mềm. Ví dụ khi nói tới Apache thì nhiều người hiểu rằng đây là là một phần mềm máy chủ web server do đó mọi người thường gọi tắt Apache là một web server. Tuy nhiên trên thực thế Apache là phần mềm được cài đặt trên một máy chủ phần cứng. Và máy chủ này sẽ cung cấp dịch vụ xử lý các truy cập gửi tới để yêu cầu tải về nội dung của một trang web.

Ngoài ra thì một máy chủ duy nhất (phần cứng) có thể đống vai trò của nhiều loại máy chủ khác nhau. Ví dụ một máy chủ có thể vừa đóng vai trò là máy chủ web server vừa đóng vai trò là máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu (database server).

Content must not be empty

Related Blog