Migrate dữ liệu SQl

Mình muốn migrate dữ liệu từ db này sang db khác thì dùng những câu lệnh như nào vậy ạ

Edit

Add Answer

Content must be at least 100 characters

Related Discussion