Mở Command Prompt trên Windows 10

Command Prompt là một trong những chương trình giao diện dòng lệnh được sử dụng để thực thi các lệnh trên hệ điều hành Windows.

Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu hai cách khác nhau để mở chương trình Command Prompt trên hệ điều hành Windows 10.

Cách 1:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng Start của Windows.
    Nút Start trong Windows 10
  • Bước 2: Nhập vào cmd trong ô tìm kiếm.
  • Bước 3: Nhấp chọn Command Prompt trong danh sách trả về.

Cách 2:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng Start của Windows.
  • Bước 2: Trong danh sách hiện ra tìm kiếm thư mục Windows System và nhấp chọn nó.
  • Bước 3: Nhấp chọn Command Prompt trong menu xổ xuống.

Ngoài hai cách trên bạn cũng có thể tự tạo một shortcut cho chương trình này trên màn hình Desktop hoặc pin nó vào thanh Taskbar để có thể mở nó.

Content must not be empty

Related Blog