Mở Nhanh Terminal trong PhpStorm

PhpStorm cung cấp côg cụ terminal mạnh mẽ nhúng sẵn trong IDE này giúp developer không cần phải chuyển qua sử dụng terminal có trên hệ điều hành. Tiện ích này giúp giảm bớt thời gian chuyển qua lại giữa hai ứng dụng IDE và terminal.

Mở Embedded Terminal của PhpStorm

Để mở chương trình cửa sổ dòng lệnh của PhpStorm (PhpStorm embedded terminal) bạn click vào biểu tượng ở phía dưới màn hình:

Mở terminal của PhpStorm

Ngoài ra bạn có thể dùng phím tắt mặc định của PhpStorm để mở công cụ này như sau:

  • Trên Mac OSX: Opt + F12
  • Trên Windows và Linux: Alt + F12

Để mở thêm một cửa sổ terminal hoặc đóng một cửa sổ đang mở mới bạn click vào biểu tượng +/x:

Đóng hoặc mở cửa sổ terminal của PhpStorm

Thường khi làm việc với terminal chúng ta sẽ di chuyển tới thư mục chứa source code dự án. Nếu sử dụng terminal có sẵn trên hệ điều hành thì bạn cần thực hiện thao tác di chuyển tới thư mục dự án, ví dụ: cd ~/MyProject. Ngược lại nếu sử dụng terminal cung cấp bởi PhpStorm thì công việc này đã được thực hiện sẵn bởi IDE rất thuận tiện đặc biệt là khi dường dẫn thư mục của dự án dài hoặc khi bạn chợt không nhớ ra mình đã lưu thư mục dự án ở đâu trên máy.

1 Bình Luận

hai minh hai minh

quá phiền phức khi phải cung cấp thông tin mới được vào xem.thất vọng về codehub

Content must not be empty

Related Blog