Nâng cấp lên phiên bản PHP 7 trên Ubuntu

Phiên bản PHP 7 được giới vào đầu tháng 12 năm 2015 với nhiều cải tiến đáng kể về tốc độ cũng như cung cấp nhiều tính năng mới hữu dụng. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nâng cấp PHP 5 lên phiên bản PHP 7 trên các máy tính chạy hệ điều hành Ubuntu.

Lưu ý: Bạn nên thực hiện công việc nâng cấp lên PHP 7 ở máy tính cá nhân hoặc máy chủ dành cho môi trường testing thay vì máy chủ ở môi trường production

Thêm Nguồn PPA Cho PHP 7

PPA (viết tắt của Personal Package Archive) là một kho lưu trữ các ứng dụng được sử dụng để cài đặt cho nhiều bản phân phối khác nhau của Linux, trong đó bao gồm cả Ubuntu. Khác với các kho ứng dụng chính thức thì kho PPA thường bao gồm các ứng dụng mới ra đời đang ở phiên bản beta hoặc các backup lưu trữ những ứng dụng ít được sử dụng. Do PHP 7 mới ra đời nên chúng chưa đươcj đưa vào kho ứng dụng chính thức mà hiện tại được đưa lên kho PPA. Chạy câu lệnh sau trên cửa sổ dòng lệnh để thêm PHP 7 vào danh sách các ứng dụng trong kho PPA trên máy tính của bạn:

$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Ở trên bạn cầu thực thi dòng lệnh dưới quyền root.

Tiếp theo bạn cần cập nhật cơ sở dữ liệu các ứng dụng có trong kho PPA trên máy tính:

$ sudo apt-get update

Nâng Cấp mod_php Trên Apache

Nếu bạn sử dụng Apache làm Webserver thì để nâng cấp lên PHP 7, bạn cần nâng cấp thư viện mod_php. Thư viện này được dùng để chạy PHP cho cả Apache và trên cửa sổ dòng lệnh (PHP cli). Để nâng cấp mod_php trên máy tính bạn chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install php7.0

Câu lệnh trên sẽ kết thúc quá trình nâng cấp lên PHP 7 trên các máy tính sử dụng Apache.

Nâng Cấp PHP-FPM Trên Nginx

Với các máy tính sử dụng Nginx làm Webserver thì chúng ta sẽ cần nâng cấp gói thư viện PHP-FPM. Để thực hiện việc nâng cấp này bạn chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install php7.0-fpm

Kết thúc câu lệnh trên bạn đã hoàn tất công việc nâng cấp lên PHP 7 trên máy tính của bạn.

Content must not be empty

Related Blog