Nên học Ruby hay PHP?

Mình mới bước vào học lập trình web và qua bước đầu làm quen với PHP và thấy ngôn ngữ này tương đối dễ hiểu. Ngoài ra thì mình có thấy rất nhiều các Framework của PHP được phát triển.

Tuy nhiên qua tìm hiểu thêm thì mình thấy Ruby lại đang là ngôn ngữ được cộng đồng lập trình viên đánh giá cao hơn PHP vì cú pháp dễ hiểu và hỗ trợ hướng đối tượng tốt hơn PHP. Ngoài ra thì Ruby on Rails cũng là Framework đang được nhiều công ty lớn lựa chọn là framework để phát triển web.

Mình cần các bạn tư vấn giúp nên chọn ngôn ngữ nào để học?

1 Answer(s)

Minh Phạm Minh Phạm

Câu trả lời thì tuỳ vào mỗi người nhưng theo mình thì nên chọn PHP. Đây là lý do tại sao mình nên khuyên bạn:

  • Xét về góc độ việc làm thì số lượng việc làm Ruby ở Việt Nam ít việc hơn nhiều so với PHP.
  • Xét về góc độ dễ học thì PHP cũng dễ học hơn Ruby.
  • Xét về góc độ cộng đồng thì ở Việt Nam cộng đồng PHP phát triển mạnh hơn Ruby nhiều.
Content must be at least 100 characters

Related Discussion