Node.js Cơ Bản

NodeJS là một nền tảng mã nguồn mở được viết bởi Ryan Dahl vào năm 2009 dựa trên Javascript engine V8 của Google. Về bản chất NodeJS là Javascript. Trước khi NodeJS ra đời, Javascript chủ yếu được sử dụng để nhúng vào HTML sử dụng trên các website cho phép người dùng tương tác với trình duyệt. Với sự ra đời của NodeJS, lập trình viên có thể dùng Javsacript để phát triển các ứng dụng trên máy chủ hoặc các ứng dụng về network.

Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau từng bước tìm hiểu về NodeJS. Sau khi tìm hiểu cách cài đặt NodeJS, bạn sẽ được hướng dẫn cách viết các ứng dụng chạy trên command line. Tìm hiểu về cách để đọc nội dung của một file và viết ra file. Ngoài ra bạn cũng sẽ được học cách cài đặt và sử dụng các module thông dụng thông qua Node Package Manager - NPM.

Content must not be empty

Related Tutorial