Node.js cán mốc 1 tỷ lượt tải về

nodejs
Nền tảng ứng dụng Node.js đã chính thức vượt qua một tỷ lượt tải xuống

  • Official Node.js Metrics site: ~747,019,000 downloads
  • Official Node.js Docker images: 419,447,998 downloads
  • Total: 1,166,466,998 downloads
  • Last time I checked we were at about ~750m downloads.

Tierney Cyren (@bitandbang) July 30, 2018

Số lượt tải xuống được dựa trên:

Tổng số: 1.024.716.169 lượt tải xuống.
Trong vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến những thành công đáng kinh ngạc với Node.js, không chỉ trong backend mà còn với các cross-platform và desktop application. Công nghệ này đã kh
ông còn đơn thuần là một nền tảng ứng dụng mà còn được sử dụng để thử nghiệm với dữ liệu công ty, hiện đại hóa ứng dụng và các giải pháp IoT.
Các công ty thường bắt đầu với Node.js ở quy mô nhỏ nhưng nhanh chóng mở rộng nó sang các lĩnh vực khác của nhóm phát triển vì tính linh hoạt và lợi thế tương thích với JavaScript.
Xung quanh sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này là một cộng đồng cực kì tích cực và hữu ích. Node.js có hơn 52.000 star trên GitHub, 23.200 commit, hơn 2.000 contributor và 503 release. N
ó có 12 nhóm làm việc hoạt động trên mọi thứ từ việc tạo và xác định các chỉ số đo điểm chuẩn với Node.js cho tới thiết kế lại trang web Node.js.
Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia cộng đồng của Node.js hoặc học cách bạn có thể nâng cao kỹ năng của mình trong Node.js, hãy follow nhóm mà bạn quan tâm nhất trên GitHub và tham dự các cuộc họp meeting của họ.

Content must not be empty

Related Blog