Leaderboard ads banner

1 Câu Trả Lời

Vu Hiep Vu Hiep

$this dùng để trỏ đến các đối tượng, thuộc tính, phương thức, ... trong đối tượng đó

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan