Objective-C Cơ Bản

Objective-C là một trong các ngôn ngữ lập trình số 1 hiện nay được các lập trình viên sử để phát triển ứng dụng chạy trên hệ điều hành MacOS và iOS. Khóa học này được thiết kế dành cho các bạn mới muốn làm quen với ngôn ngữ lập trình này. Với việc hướng tới người học mới bắt đầu, Objective-C Căn bản được thiết kế theo hướng tập trung vào những khái niệm căn bản nhưng quan trọng để người bắt đầu có thể nhanh chóng và dễ dàng nắm được những kỹ năng cần thiết của ngôn ngữ này.

Danh sách bài học

10 bình luận


Đăng bình luận