Giới Thiệu

Objective C Là Gì

Objective-C là ngôn ngữ đa năng (general purpose), điều này có nghĩa là nó được thiết kể để có thể sử dụng để viết phần mềm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại thì Objective-C vẫn được dùng phổ biến nhất trong lập trình ứng dụng desktop hoặc mobile chạy trên nền tảng hệ điều hành MacOS và iOS.

Objective-C Là Ngôn Ngữ Hướng Đối Tượng

Objective-C là ngôn ngữ hướng đối tượng (Object Oriented Programming) và điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng các kiến thức trong lập trình hướng đối tượng trong khi lập trình bằng ngôn ngữ này. Ngoài ra, Objective-C cũng hỗ trợ cách viết functional giống như ngôn ngữ lập trình C.

Objective-C và C

Objective-C được viết dựa trên ngôn ngữ lập trình C và ngoài việc kết thừa các đặc điểm và tính năng của ngôn ngữ lập trình C nó còn thêm vào những tính năng mới mà ngôn ngữ lập trình C bị giới hạn. Tất cả những chương trình được viết bằng C đều có thể chạy tốt sử dụng chương trình phiên dịch của Objective-C.

Lịch Sử Ra Đời Objective-C

Objective-C được tạo ra khi Steve Jobs bị buộc phải rời bỏ công ty do chính mình tạo ra và chắc bạn cũng biết công ty đó tên là Apple. Sau khi rời Apple, Steve Jobs nhanh chóng thành lập công ty "riêng" của mình có tên là NeXTSTEP Computer với hoạt động chính là phát triển hệ điều hành Next Step Opperating System và phần lớn phần cứng sử dụng trong các máy tính của Apple ngày nay.

Hệ Điều Hành NextStep

Hệ Điều Hành NextStep

Tiếp Đầu Ngữ NS

Objective-C được tạo ra trên nền tảng C và các cú pháp mới được thêm vào đều được phân biệt với cú pháp của C bằng cách thêm tiếp đầu ngữ NS. Khi lập trình sử dụng ngôn ngữ này, bạn thường xuyên thấy các câu lệnh trong đó có tiếp đầu ngữ NS .

Content must not be empty

Related Tutorial